2013-2014: TABLO 2. Fizik Alanında Üniversitelerin Sıralaması. Dünya Üniversite Sıralaması için tıklayınız

Turkey Ranking
World Ranking
Institution
Article
Citation
Article Impact Total
Citation Impact Total
International Collaboration
Total
1
267
BOGAZICI UNIV
50.79
54.02
54.03
55.88
53.44
53.62
2
275
ORTA DOGU TEKNIK UNIV
53.16
53.79
53.80
53.10
53.97
53.48
3
349
ISTANBUL TEKNIK UNIV
50.87
52.44
52.45
52.68
52.38
52.10
4
406
ANKARA UNIV
50.50
51.54
51.55
51.58
51.57
51.30
5
409
GAZI UNIV
50.49
51.61
51.61
51.67
50.50
51.23
6
466
EGE UNIV
43.55
51.05
51.06
51.35
50.64
49.21
7
516
DOGUS UNIV
27.50
51.23
51.24
52.45
50.40
45.52
8
525
TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIV
23.44
51.22
51.23
52.71
50.26
44.55
9
527
GAZIANTEP UNIV
23.44
51.16
51.17
52.58
50.09
44.48
10
535
CUKUROVA UNIV
22.52
51.12
51.13
52.56
47.87
44.01
11
542
DUMLUPINAR UNIV
20.49
51.14
51.15
52.77
50.00
43.77
12
547
SULEYMAN DEMIREL UNIV
21.41
50.72
50.73
51.76
43.47
42.93
13
561
MERSIN UNIV
16.06
50.48
50.49
51.60
41.40
41.25
14
565
GAZIOSMANPASA UNIV
17.17
50.20
50.21
50.99
38.81
41.00
15
568
ADIYAMAN UNIV
13.11
50.58
50.59
52.05
40.88
40.61
16
571
KAFKAS UNIV
11.08
50.61
50.62
52.32
39.33
40.03
17
586
ERZINCAN UNIV
9.79
50.04
50.05
51.08
32.34
38.47
18
599
BILKENT UNIV
37.46
37.59
37.79
37.03
33.38
37.04
19
923
ISTANBUL UNIV
9.42
7.93
7.97
5.09
23.55
9.16
20
954
FIRAT UNIV
3.52
8.22
8.27
7.03
18.12
7.75
21
960
SABANCI UNIV
2.22
8.00
8.04
7.19
19.41
7.50
22
961
KOC UNIV
3.52
8.42
8.46
7.29
13.98
7.48
23
967
ATATURK UNIV
9.97
7.93
7.97
4.97
4.67
7.38
24
993
YILDIZ TEKNIK UNIV
3.15
6.79
6.83
5.34
11.39
5.98