Genel Bilgi

Bilindiği gibi, ARWU-Jiao Tong (Çin) , WEBOMETRICS (İspanya) ve TIMES (İngiltere), LEIDEN (Hollanda) sıralama sistemleri dünya üniversitelerini farklı kriterlere göre sıralamaktadır. Gelişebilmek ve en iyiler arasına girebilmek için her üniversitenin diğer üniversitelere göre konumunu öğrenmeye ihtiyacı vardır. Sıralama sistemlerinde açık ve güvenilir kaynaklardan elde edilen verilerin kullanılması bu sistemlerin objektifliğini artırmaktadır. ISI (Information Sciences Institute) ve Google Scholar gibi uluslararası açık kaynaklar ile YÖK ve ÖSYM gibi ulusal kurumların yayınladığı veriler kullanılarak Türk üniversiteleri için geliştirdiğimiz sıralama sistemi her üniversitenin kendi konumu hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olma amacını gütmektedir. Üniversitelerimizin eksiklerini görüp kendilerini geliştirerek belirli bir süre içinde dünya sıralamalarında daha üst sıralara yükseleceğine inanıyoruz. Halen Türk üniversitelerinin dünyadaki yeri pek çok Avrupa üniversitesinden daha iyidir. Üniversitelerimiz tüm maddi sıkıntılara ve kadro sorunlarına karşın uluslararası sıralamalarda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almaktadır. Örneğin; 2010 yılında, ARWU-Jiao Tong tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 1, TIMES tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 250 üniversitesi arasında 2, LEIDEN tarafından yayınlanan dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 9 Türk üniversitesi yer almaktadır.

Geliştirdiğimiz sistem, üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. Amaç, üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır. Diğer sıralama sistemlerinde olduğu gibi bu sistemin de eleştiriye açık yönleri vardır. Gelecek önerilere göre düzenlemeler yapılarak sistem sürekli geliştirilecektir.

Bugün açıklanacak sıralamada 9 akademik performans kriteri kullanıldı. Bu kriterlere göre üniversitelerimizi sıralayan çalışmamızın ilki 3 Ağustos 2009’da, ikincisi 5 Ocak 2010’da yayınlandı. Bu çalışmada YÖK tarafından yeni ilan edilen 2009 yayın sayıları ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayıları ile güncellenen sıralama listeleri yeniden düzenlenmiştir. Sıralamada kullanılan 9 kriter aşağıda sunulmuştur;

No Kriter Amaç Kaynak Açıklama
1 Yayın Sayısı Araştırma YÖK1 2009 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren yayın sayısı
2 Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Araştırma YÖK1 2009 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren yayın sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
3 Atıf Sayısı Araştırma ISI2 2001-2009 yılları arasında yapılan yayınlara (makale) 2009 yılında yapılan atıf sayısı
4 Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf Sayısı Araştırma ISI2 ve
YÖK1
2001-2009 yılları arasında yapılan yayınlara (makale) 2009 yılında yapılan atıf sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
5 Google Scholar Yayın Sayısı Araştırma Google Scholar3 2001-2009 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ sayısı
6 Öğretim Üyesi Başına Düşen Google Scholar Yayın Sayısı Araştırma Google Scholar3 ve YÖK1 2001-2009 yılları arası Google Scholar Yayın Sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi Sayısı
7 Doktora Öğrenci Sayısı Eğitim ve Araştırma ÖSYM4 2008-2009 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı
8 Doktora Öğrenci Oranı Eğitim ve Araştırma ÖSYM4 2008-2009 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısı
9 Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı Eğitim YÖK1 ve ÖSYM4 2008-2009 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi Sayısı

1. http://www.yok.gov.tr/content/view/320/118/ adresindeki "2009 Yılı Yayın İstatistikleri"nden alınmıştır.
2. 02.10.2010 tarihinde ISI Web of Science veritabanından alınmıştır.
3. 02.10.2010 tarihinde http://scholar.google.com adresinden alınmıştır.
4. 2008-2009 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri kitabından (http://osym.gov.tr/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFD4AF1EF75F7A79689DAC10DE3DF29AC6) alınmıştır.

Yayın sayısı kriterinin, büyük üniversitelerin lehine olduğu düşünülse de bu kurumların dünya bilimine daha çok katkı yaptıkları bir gerçektir. Bu katkıları nedeniyle yüksek puan almaları beklenmelidir. Öğretim Üyesi başına yayın kriteri ise, küçük olsa bile kişi başına üretkenliği fazla olan üniversitelerin bu başarılarının değerlendirilmesi için gereklidir. Böylece bir yandan büyük üniversiteler toplam üretkenlikten dolayı yüksek puan alırken küçük kurumlar da verimleri yüksek ise fazla puan alabilir. Performansın sürekliliği 5. ve 6. kriterler ile güncelliği ise diğer kriterler ile ölçülmektedir. Ayrıca SCI, SSCI ve AHCI indekslerine giren dergilerde yayını az olan ancak konferans ağırlıklı bilimsel çalışması olan üniversitelerin bu çabası da 5. ve 6. kriterlerden aldıkları puanlarla değerlendirilmektedir.

Yukarda verilen dokuz kritere göre altı ayrı sıralama yapılmıştır. 2000 yılından önce kurulmuş olan 74 üniversite kendi içinde (Tablo 1) ve 2000’den sonra kurulan 51 yeni üniversite de kendi içinde  (Tablo 2) sıralanmıştır. Tıp fakültesi olan 57 (Tablo 3) ve olmayan 68 üniversite  (Tablo 4) de kendi içlerinde ayrıca sıralanmıştır. Tablo 5’de 96 devlet üniversitesi ve Tablo 6’da 29 vakıf üniversitesi kendi içlerinde sıralanmıştır.  Bu sıralamalar YÖK’ün web sayfasındaki 2009 toplam yayın sıralamasında isimleri verilen 125 üniversiteyi kapsamaktadır. Bu sıralamada kullanılan yayın puanları (toplam yayın puanı + kişi başı yayın puanı), atıf puanları (toplam atıf puanı + kişi başı atıf puanı), Google Scholar puanları ( Google Scholar tarama sonucu puanı + kişi başına düşen Google Scholar tarama sonucu puanı), doktora öğrencisi puanları (toplam doktora öğrenci sayısı puanı + doktora öğrenci yüzdesi puanı), öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı puanları genel puan tablosunda yer almaktadır (Tablo 7).  Tablolardaki tüm veriler herkesin ulaşabileceği verilerdir ve hatalı rakamlar tespit edildikçe teknik ekip tarafından belirli aralıklarla düzeltilecektir. Her üniversitenin yayın sayısı, atıf sayısı, Google Scholar sonucu, doktora öğrenci sayısı gibi verilere ve bu veriler için aldığı puanlara detaylı olarak http://tr.urapcenter.org veya http://uralakbulut.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen bu çalışmamız Danışma Kurulu, Teknik Kurul ve Teknik Ekibin ortak ürünüdür. Danışma Kurulu’muzda yer alan Prof.Dr. Nusret Aras, Prof.Dr. Tunçalp Özgen, Prof.Dr. Engin Ataç, Prof.Dr. Ülkü Bayındır, Prof.Dr. Attila Aşkar ve Prof.Dr. Yaşar Sütbeyaz’a, Teknik Kurulu’muzda görev yapan Prof Dr. Nazife Baykal, Prof. Dr. Ayşen Akkaya, Prof. Dr. Canan Çilingir, Yrd. Doç.Dr. Sevgi Özkan, Dr. Murat Perit Çakır’a ve Nergis Gürel, Fatih Ömrüuzun, Buket Aran, Oğuzhan Alaşehir’den oluşan Teknik Ekibimize teşekkür ederiz.

Bu çalışmamızın Türk üniversitelerinin dünya sıralarında daha iyi yerlere çıkmasına katkıda bulunmasını diliyoruz.

Prof.Dr. Ural Akbulut
ODTÜ Kimya Bölümü
Haberler

URAP 2018 Eylül

yeni
2018-2019 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2018 Eylül

2018 - 2019 Urap Türkiye Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2018 Temmuz

DÜNYA BİLİM ALANI VE GENEL SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ

URAP 2018 Haziran

2017-2018 DÜNYA ALAN SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2018 Ocak

Üniversitelerimizin 2017 Yılı Dünya Genel Sıralamalarındaki Durumu

URAP 2017 Ekim

2017-2018 URAP DÜNYA SIRALAMASI AÇIKLANDI.

URAP 2017 Ekim

2017 - 2018 URAP Dünya Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız. (30.10.2017)

URAP 2017 Eylül

2017 - 2018 Urap Türkiye Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2017 Eylül

2017-2018 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2017 Temmuz

Üniversitelerimizin 41 Bilim Alanındaki Yerleri Ve Dünya Genel Sıralamalarına Etkileşimli Ulaşım

URAP 2017 Temmuz

Üniversitelerimizin 41 Bilim Alanındaki Yerleri Ve Dünya Genel Sıralamalarındaki Son Durumları Raporu

URAP 2017 Mayıs

2016-2017 DÜNYA ALAN SIRALAMASI AÇIKLANDI.

URAP 2017 Mart

ÜNIVERSİTELERİMİZİN 2016 YILI DÜNYA GENEL SIRALAMALARINDAKİ DURUMU

URAP 2016 Ekim

URAP 2016 - 2017 Dünya Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2016 Ekim

2016-2017 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI 14 Ekim 2016 Tarihinde ODTÜ-Kongre Kültür Merkezinde Açıklandı.

URAP 2016 Eylül

2015-2016 DÜNYA ALAN SIRALAMASI AÇIKLANDI.

URAP 2016 Eylül

(09.09.2016) Urap 2015 - 2016 Dünya Alan Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2016 Temmuz

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2015-2016 DÜNYA VE ALAN SIRALAMALARINDAKİ YERLERİ (Basın Bildirisi).

URAP 2016 Temmuz

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2015-2016 DÜNYA VE ALAN SIRALAMALARINDAKİ YERLERİ (Etkileşimli Sayfa)

URAP 2016 Haziran

2016 - 2017 Urap Türkiye Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2016 Haziran

2016-2017 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2015 Aralık

(20.12.2015) URAP 2015-2016 DÜNYA SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2015 Aralık

(20.12.2015) Urap 2015 - 2016 Dünya Sıralaması Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2015 Ekim

>

2015-2016 URAP TÜRKİYE SIRALAMASI AÇIKLANDI

URAP 2015 Ekim

2015 - 2016 Urap Türkiye Sıralaması Basın Bildirisine ulaşmak için tıklayınız.

URAP 2015 Haziran

Üniversite Adayları için Üniversitelerimizin Dünya Siralamalarinda Genel Ve Alan Bazindaki Durumuna Etkileşimli Ulaşım

URAP 2015 Haziran

2015 Yılında Üniversitelerimizin Dünya ve Alan Bazındaki Durum Raporu Açıklandı.(.PDF)

URAP 2015 Haziran

(01.06.2015) 2014- 2015 Dünya Üniversitelerin Alan Bazındaki Siralamasının Basın Raporu Açıklandı.

URAP 2015 Haziran

2014- 2015 DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNİN 23 ALAN BAZINDAKİ SIRALAMASINA ULAŞIM (1 HAZİRAN 2015)

URAP 2014 Aralık

2014 Yılında 155 Üniversitemizin Dünya Sıralamalarındaki Durumu Açıklandı.

URAP 2014 Kasım

URAP Dünya 2014-2015 Sıralaması Basın Açıklaması (12 Kasım 2014)

URAP 2014 Kasım

URAP TR 2014-2015 Türkiye Sıralaması Basın Bildirisi (12 KASIM 2014)

URAP 2014 Kasım

URAP DÜNYA SIRALAMASI VE TÜRKİYE ÖZEL SIRALAMASI 12 KASIM 2014 TARİHİNDE URAP SEMPOZYUMUNDA AÇIKLANDI.

URAP 2014 Temmuz

(18.07.2014) Dünya Üniversitelerin Alan Bazındaki Siralaması Açıklanmıştır.

URAP 2014 Temmuz

(08.07.2014) 2014 Yılında Üniversitelerimizin Dünya ve Alan Bazındaki Durum Raporu Açıklandı.(.pdf)

URAP 2014 Mayıs

(13.05.2014) Üniversitelerimizin 2009-2013 Dönemindeki 5 Yıllık Performans Raporu Açıklandı(.pdf)

URAP 2013 Ekim

(25.10.2013) 2013 URAP Üniversite Sıralaması açıklanmıştır(.pdf)

URAP 2013 Eylül

(13.09.2013) Qs’in Dünya Üniversite Siralamasi Ve Üniversitelerimizin Yeri Açıklanmıştır.(.pdf)

URAP 2013 Temmuz

URAP'ın Dünya Sıralamalarında Türkiye Raporu yayınlandı (08.07.2013)

URAP 2013 Mayıs

(10.05.2013) Qs Tarafından Açıklanan Bilim Alanlarındaki Üniversitelerimizin Yerleri Açıklandı.(.pdf)

URAP 2013 Nisan

(20.04.2013) Leiden Üniversitesi Sıralamasının Türkiye Raporu açıklandı.(.pdf)

URAP 2012 Aralık

(27.12.2012) Dünya Sıralamalarında 153 Türk Üniversitesi'nin Durumu Raporu açıklandı.(.pdf)

URAP 2012 Aralık

(12.12.2012) Urap Bilim ve Teknoloji Raporu açıklanmıştır.(.pdf)

URAP 2012 Eylül

(12.09.2012) QS sıralamasında yer alan üniversitelerimizin durumları açıklandı.(.pdf)

URAP 2012 Ağustos

(16.08.2012) Scımago Ve Arwu 2012 Dünya Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin Durum Raporunu Açıklandı.(.pdf)

URAP 2012 Temmuz

(15/07/2012) Dünya Sıralamalarında 143 Türk Üniversitesinin Durumu Açıklandı. (.pdf)

URAP 2012 Haziran

(30/06/2012) Qs Tarafından Açıklanan 29 Bilim Alanındaki Üniversite Sıralaması Ve Üniversitelerimizin Yerleri Açıklandı. (.pdf)

(30/06/2012) Qs Tarafından Açıklanan 29 Bilim Alanındaki Üniversite Sıralaması Ve Üniversitelerimizin Yerleri Açıklandı. (.pdf)

URAP 2012 Mayıs

(01/05/2012) URAP 2012 Komşu Ülkeler İçin Ücretsiz Elektronik Ders Konsorsiyomu Raporu Yayınlandı(.pdf)

URAP 2012 Ocak

(09/01/2012) Üniversite Sıralamalarında Türk Üniversitelerinin 2011 Durumu Açıklandı.(.pdf)

URAP 2011 Aralık

(12/12/2011) Leiden Üniversitesi 2011 Dünya Sıralamasında Türkiyenin Durumunu Açıklandı.(.pdf)

URAP Haber Bülteni ÜyeliğiValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!